Englekort

Englekort er en måde hvorpå, du kan arbejde med din personlige udvikling. Kortene er et slags
bindeled mellem dig og din indre visdom, så lad de smukke illustrationer tale til din sjæl.

Englekort er nemme at arbejde med og alle kan være med. Du kan vælge at trække et dagligt budskab, lægge en intention eller stille et spørgsmål, inden du trækker et kort.
Træk kortet intuitivt. Mærk efter, hvad kortet giver dig ud fra din intention eller dit spørgsmål – farver, ord, figurer osv. – hvad betyder det for dig?

Hav tillid til, at det kort du trækker er dig og din underbevidsthed,
der arbejder sammen om at finde svar.

44 Products